Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An Email: Sales.natea@gmail.com | Hotline: 02383518789
Trang chủ | Tin tức | Tin công ty

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần tổng công ty chè Nghệ An

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần tổng công ty chè Nghệ An

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Dự thảo các tờ trình thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Dự thảo các tờ trình thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Dự thảo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Dự thảo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Dự thảo quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Dự thảo quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 1   2   3   4 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ - 02383 518789

Kinh doanh - 02383 518789
Hôm nay: 81 | Tất cả: 58,550
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 

Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An
Địa chỉ: Số 376 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
Điện thọai: +84 2383 518789 - Fax: +84 2383 851242
Email: Sales.natea@gmail.com; Sales@ngheantea.com.vn
Website: http://ngheantea.com.vn
Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An