Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An Email: Sales.natea@gmail.com | Hotline: 02383518789
TIN TỨC > TIN CÔNG TY
Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An
Tin đăng ngày: 13/8/2021 - Xem: 652
 

https://www.irs.com.vn/tin-dau-gia-12-08-2021

THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
Thông tin của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An 
thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng
THE KEY INFORMATION OF THE INITIAL PUBLIC OFFERING
Public Information of Nghe An Tea Development Investment Company Limited

1. Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An
1. Equitization Company: Nghe An Tea Development Investment Company Limited 

Trụ sở chính: Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghị Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Address: No 376, Nguyen Trai Street, Nghi Phu Commune, Vinh City, Nghe An Province
2.  Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây chè và chế biến, kinh doanh chè xuất khẩu và chè nội tiêu; Ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông – công nghiệp để trồng, chăm sóc, đầu tư, thu hoạch, bảo quản, chế biến chè...
2.  Business lines: Planting tea, Processing and Trading export and domestic tea, Application and transfering advance technology for planting, caring, investing, harvesting, preserving and processing tea.
3.  Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 34.155.550.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ, một trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng)
3. Chartered capital: 34,155,550,000 VND (In words: Thirty four billion one hundred and fifty five million five hundred and fifty thousand dong), equivalent to 3,415,555 shares.
Trong đó:
Of which:

-    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.741.933 cổ phần
-    Shares owned by the state: 1,741,933 shares 
-    Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 495.255 cổ phần
-    Shares offered to strategic investors: 495,255 shares
-    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 384.450 cổ phần
-   Shares offered to employees: 384.450 shares
-    Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 00 cổ phần
-    Shares offered to the Union: 00 shares
-    Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 793.917 cổ phần
-    Initial public offering shares: 793.917 shares
-    Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 00 cổ phần
-   Shares offered by the contract methods (underwriting agreement; book building): 00 share
4.  Giá khởi điểm: 25.708 đồng/cổ phần
4.  Starting price: 25,708 VND/share
5.  Tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
5.  Organization implementing the initial public offering: Royal International Securities Joint Stock Company
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Address: 12th  Floor, CDC Building, 25 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung, Ha Noi 
6.  Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 6, Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017.
6. Eligibility to participate: Institutions and individuals stipulated by Article 6 of Decree No. 126/2017 / ND-CP dated November 16th, 2017 by the Goverment.
7.  Địa điểm và thời gian phát đơn đăng ký:
7. Location and time of issuing auction participation tickets:  
-   Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia - Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
-   Location: Royal International Securities Joint Stock Company – 12th  Floor, CDC Builidng, 25 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung, Hanoi
-     Thời gian: từ ngày 16/8/2021 đến 16h30’ ngày 06/9/2021 (Sáng từ 8h30’ – 11h45’; chiều từ 13h00 – 17h00’ các ngày làm việc).
-  Time: From August 16th, 2021 to 4:30 p.m September 6th, 2021(Morning: From 8:30 a.m to 11:45 a.m; Afternoon: From 1:00 p.m to 5:00 p.m, working days)
8.  Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc:
8.  Time and place for registration and money deposit:

-   Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia - Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
-   Place: Royal International Securities Joint Stock Company – 12th  Floor, CDC Builidng, 25 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung, Hanoi
-   Thời gian: từ ngày 16/8/2021 đến 16h30’ ngày 06/9/2021 (Sáng từ 8h30 - 11h45; chiều từ 13h00’ – 17h00’ các ngày làm việc)
-  Time: From August 16th, 2021 to 4:30 p.m September 6th, 2021 (Morning: From 8:30 a.m to 11:45 a.m; Afternoon: From 1:00 p.m to 5:00 p.m, working days)
9. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
9. Time and location of auction:

-    Thời gian: 09h00’ ngày 14/9/2021
-    Time: 9:00 a.m September 14th, 2021
-    Địa điểm:
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
-    Place: Royal International Securities Joint Stock Company
-  Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
-  Address: 12th  Floor, CDC Builidng, 25 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung, Hanoi

Tin tức khác:
THÔNG BÁO Nghị quyết Hội đồng Quản trị và Công bố thông tin bất thường (6/5/2022)
THÔNG BÁO Về việc chốt danh sách Cổ Đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022 (6/5/2022)
Giấy phép đăng ký kinh doanh mới: Công ty Cổ phẩn Tổng công ty chè Nghệ An (15/4/2022)
Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An (13/8/2021)
Thông báo về việc thu tiền Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động (6/7/2021)
Thu hoạch, bảo quản và chế biến chè xanh an toàn (6/7/2021)
Khẳng định thương hiệu trên bước đường hội nhập (13/4/2012)
Để cây chè phát triển bền vững (16/3/2012)
Giống chè làm giàu cho trung du xứ Nghệ (16/3/2012)
Phát huy thế mạnh cây công nghiệp (16/3/2012)
Chè Nghệ An (16/3/2012)
Sản xuất chè theo hướng VietGAP (16/3/2012)
VietGAP với cam Vinh và chè xanh (16/3/2012)
Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm chè Nghệ An trên thị trường xuất khẩu (16/3/2012)
Mở rộng vùng chè chất lượng cao ở Nghệ An (16/3/2012)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ - 02383 518789

Kinh doanh - 02383 518789
Hôm nay: 22 | Tất cả: 22,965
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An
Địa chỉ: Số 376 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
Điện thọai: +84 2383 518789 - Fax: +84 2383 851242
Email: Sales.natea@gmail.com; Sales@ngheantea.com.vn
Website: http://ngheantea.com.vn
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An