SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Chè xanh gói
  Chè xanh gói
 • Chè xanh đặc biệt đóng hút chân không
  Chè xanh đặc biệt đóng hút chân không
 • Hộp quà thượng hạng
  Hộp quà thượng hạng
 • Chè Lon thượng hạng
  Chè Lon thượng hạng
 • Chè xanh Cám
  Chè xanh Cám
 • Chè xanh mảnh
  Chè xanh mảnh
 • Chè xanh B
  Chè xanh B
 • Chè xanh OP/B
  Chè xanh OP/B
 • Chè xanh Pekoe
  Chè xanh Pekoe
 • Chè CTC Black Tea PD
  Chè CTC Black Tea PD
 • Chè CTC black tea PF1
  Chè CTC black tea PF1
 • Chè CTC Black Tea BP1
  Chè CTC Black Tea BP1
 • Chè CTC black tea BOP
  Chè CTC black tea BOP
 • Chè xanh A
  Chè xanh A
 • Chè nhúng CTC Kim Liên
  Chè nhúng CTC Kim Liên
 • Chè nhúng nhài Kim Liên
  Chè nhúng nhài Kim Liên