Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An Email: Sales.natea@gmail.com | Hotline: 02383518789
TRANG CHỦ | TIN TỨC

Thông báo về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thông báo về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và sở giao dịch CK Hà Nội về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An.

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và sở giao dịch CK Hà Nội về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An.

Thông báo của ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An

Thông báo của ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2023)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2023)

Công bố thông tin về Công ty đại chúng

Công bố thông tin về công ty đại chúng

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần tổng công ty chè Nghệ An

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần tổng công ty chè Nghệ An

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Dự thảo các tờ trình thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Dự thảo các tờ trình thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Dự thảo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Dự thảo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

 1   2   3   4   5   6 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ - 02383 518789

Kinh doanh - 02383 518789
Hôm nay: 11 | Tất cả: 73,037
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 

Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An
Địa chỉ: Số 376 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
Điện thọai: +84 2383 518789 - Fax: +84 2383 851242
Email: Sales.natea@gmail.com; Sales@ngheantea.com.vn
Website: http://ngheantea.com.vn
Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An