Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An Email: Sales.natea@gmail.com | Hotline: 02383518789
TIN TỨC > TIN CÔNG TY
Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tin đăng ngày: 4/4/2023 - Xem: 247
 

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết tại link: https://drive.google.com/file/d/1n23yNo0BEOJmf7qXWJTx0OvMWCkdcWeU/view?usp=sharing

Tin tức khác:
Dự thảo biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (30/3/2024)
Dự thảo các tờ trình thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (30/3/2024)
Dự thảo các báo cáo thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (30/3/2024)
Dự thảo quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (30/3/2024)
Giấy mời, chương trình và các mẫu giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (28/3/2024)
Báo cáo quản trị năm 2023 (30/1/2024)
Thông báo về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (22/11/2023)
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và sở giao dịch CK Hà Nội về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An. (31/8/2023)
Thông báo của ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An (31/8/2023)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2023) (26/7/2023)
Công bố thông tin về Công ty đại chúng (7/7/2023)
Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần tổng công ty chè Nghệ An (27/4/2023)
Báo cáo thường niên năm 2022 (14/4/2023)
Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (6/4/2023)
Dự thảo các tờ trình thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (5/4/2023)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ - 02383 518789

Kinh doanh - 02383 518789
Hôm nay: 37 | Tất cả: 81,965
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 

Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An
Địa chỉ: Số 376 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
Điện thọai: +84 2383 518789 - Fax: +84 2383 851242
Email: Sales.natea@gmail.com; Sales@ngheantea.com.vn
Website: http://ngheantea.com.vn
Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An