Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An Email: Sales.natea@gmail.com | Hotline: 02383518789
TIN TỨC > TIN CÔNG TY
Mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tin đăng ngày: 4/4/2023 - Xem: 173
 

Mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Mẫu giấy xác nhận tham dự, chi tiết tại link https://docs.google.com/document/d/1qMLdALb7vGyMY8AZpJH56OtAg4OLJY-8/edit?usp=sharing&ouid=116877711774487431269&rtpof=true&sd=true 

2. Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân ủy quyền: https://docs.google.com/document/d/1MTO7mMXVvxFg1ZJasP6Bgi19YCZgLW6o/edit?usp=sharing&ouid=116877711774487431269&rtpof=true&sd=true 

3. Mẫu giấy ủy quyền dành cho nhóm cổ đông ủy quyền: https://docs.google.com/document/d/1thPDE9RB7DR5GiOYKIsacp_AHKAeGmld/edit?usp=sharing&ouid=116877711774487431269&rtpof=true&sd=true

- Phụ lục đính kèm theo mẫu giấy ủy quyền: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ThwzDgazcCfvxRzg1oPSDFO9ALERA7fV/edit?usp=sharing&ouid=116877711774487431269&rtpof=true&sd=true

Tin tức khác:
Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần tổng công ty chè Nghệ An (27/4/2023)
Báo cáo thường niên năm 2022 (14/4/2023)
Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (6/4/2023)
Dự thảo các tờ trình thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (5/4/2023)
Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (5/4/2023)
Dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (5/4/2023)
Dự thảo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (5/4/2023)
Dự thảo quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (5/4/2023)
Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (4/4/2023)
Mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (4/4/2023)
Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (4/4/2023)
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (4/4/2023)
Công văn về việc tạm dừng giao dịch upcom cổ phiếu CNA (3/4/2023)
Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (30/3/2023)
Công bố thông tin bất thường về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ĐHCĐ thường niên 2023 (3/3/2023)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ - 02383 518789

Kinh doanh - 02383 518789
Hôm nay: 14 | Tất cả: 58,572
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 

Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An
Địa chỉ: Số 376 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
Điện thọai: +84 2383 518789 - Fax: +84 2383 851242
Email: Sales.natea@gmail.com; Sales@ngheantea.com.vn
Website: http://ngheantea.com.vn
Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An