Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An Email: Sales.natea@gmail.com | Hotline: 02383518789
TIN TỨC > TIN CÔNG TY
Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần tổng công ty chè Nghệ An
Tin đăng ngày: 27/4/2023 - Xem: 124
 

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần tổng công ty chè Nghệ An

1. Biên bản đại hội: https://drive.google.com/file/d/1YAG3XtVItkhSWRvWprzyXU-CwRR7Tepw/view?usp=sharing

2. Nghị quyết đại hội: https://drive.google.com/file/d/1U92RSXKmQ18yT8faNQdQ_0CbUDOjH_2O/view?usp=sharing 

Tin tức khác:
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và sở giao dịch CK Hà Nội về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An. (31/8/2023)
Thông báo của ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An (31/8/2023)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2023) (26/7/2023)
Công bố thông tin về Công ty đại chúng (7/7/2023)
Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần tổng công ty chè Nghệ An (27/4/2023)
Báo cáo thường niên năm 2022 (14/4/2023)
Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (6/4/2023)
Dự thảo các tờ trình thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (5/4/2023)
Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (5/4/2023)
Dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (5/4/2023)
Dự thảo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (5/4/2023)
Dự thảo quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (5/4/2023)
Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (4/4/2023)
Mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (4/4/2023)
Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (4/4/2023)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ - 02383 518789

Kinh doanh - 02383 518789
Hôm nay: 7 | Tất cả: 66,293
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 

Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An
Địa chỉ: Số 376 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
Điện thọai: +84 2383 518789 - Fax: +84 2383 851242
Email: Sales.natea@gmail.com; Sales@ngheantea.com.vn
Website: http://ngheantea.com.vn
Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An