Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An Email: Sales.natea@gmail.com | Hotline: 02383518789
Trang chủ | Tin tức | Tin công ty

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/07/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/07/2022
Download văn bản tại đây

Biên bản họp đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An

Biên bản họp đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An
Download văn bản tại đây

Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần tổng công ty chè Nghệ An.

Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần tổng công ty chè Nghệ An.
Download văn bản tại đây

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Download văn bản tại đây

Thông tin về Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 22/06/2022

Thông tin về Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 22/06/2022
Download văn bản tại đây

Công bố lý lịch ông Trịnh Xuân Thắng

Công bố lý lịch ông Trịnh Xuân Thắng
Download văn bản tại đây

CÁC MẪU GIẤY THAM GIA ĐẠI HỘI

CÁC MẪU GIẤY THAM GIA ĐẠI HỘI

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

THÔNG BÁO Nghị quyết Hội đồng Quản trị và Công bố thông tin bất thường

THÔNG BÁO Nghị quyết Hội đồng Quản trị và Công bố thông tin bất thường
Download văn bản tại đây

THÔNG BÁO Về việc chốt danh sách Cổ Đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022

THÔNG BÁO Về việc chốt danh sách Cổ Đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022

 1   2   3   4 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ - 02383 518789

Kinh doanh - 02383 518789
Hôm nay: 88 | Tất cả: 78,766
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 

Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An
Địa chỉ: Số 376 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
Điện thọai: +84 2383 518789 - Fax: +84 2383 851242
Email: Sales.natea@gmail.com; Sales@ngheantea.com.vn
Website: http://ngheantea.com.vn
Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An