Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An Email: Sales.natea@gmail.com | Hotline: 02383518789
Trang chủ | Tin tức | Tin công ty

Dự thảo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Dự thảo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Dự thảo quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Dự thảo quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công văn về việc tạm dừng giao dịch upcom cổ phiếu CNA

Công văn về việc tạm dừng giao dịch upcom cổ phiếu CNA

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Công bố thông tin bất thường về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ĐHCĐ thường niên 2023

Công bố thông tin bất thường về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ĐHCĐ thường niên 2023 Ngô Thị Lan Trần Thị Linh

Báo cáo quản trị 2022

Báo cáo quản trị năm 2022

về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2022

về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2022

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An.

 1   2   3   4 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ - 02383 518789

Kinh doanh - 02383 518789
Hôm nay: 87 | Tất cả: 78,765
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 

Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An
Địa chỉ: Số 376 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
Điện thọai: +84 2383 518789 - Fax: +84 2383 851242
Email: Sales.natea@gmail.com; Sales@ngheantea.com.vn
Website: http://ngheantea.com.vn
Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An