Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An Email: Sales.natea@gmail.com | Hotline: 02383518789
  • Công ty Chè Nghệ An

  • Nghệ An Tea

  • Cánh đồng chè

  • Đảo chè Thanh Chương Nghệ An

 
TIN TỨC
Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An
Thông báo về việc thu tiền Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động
Thu hoạch, bảo quản và chế biến chè xanh an toàn
Khẳng định thương hiệu trên bước đường hội nhập
Để cây chè phát triển bền vững
Giống chè làm giàu cho trung du xứ Nghệ
Phát huy thế mạnh cây công nghiệp
Chè Nghệ An
 
Hình ảnh Công ty
Hái chè
Trụ sở Công ty
Tinh hoa Việt Nam
Giải thưởng Quả cầu vàng
Cánh đồng chè
Cánh đồng chè
Cánh đồng chè
Cánh đồng chè
Cánh đồng chè
Cánh đồng chè

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An
Địa chỉ: Số 376 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
Điện thọai: +84 2383 518789 - Fax: +84 2383 851242
Email: Sales.natea@gmail.com; Sales@ngheantea.com.vn
Website: http://ngheantea.com.vn
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An