Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An Email: Sales.natea@gmail.com | Hotline: 02383518789
TIN TỨC > TIN CÔNG TY
Thông báo về việc thu tiền Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động
Tin đăng ngày: 6/7/2021 - Xem: 514
 

UBND TỈNH NGHỆ AN

Công ty TNHH 1TV ĐTPT chè Nghệ An

Số:    TB/CT

       ------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

          -----o0o-----

                             Vinh, ngày 6  tháng  7  năm 2021.

THÔNG BÁO

“V/v thu tiền Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động”

 

Kính gửi:     

- Giám đốc các xí nghiệp trực thuộc.

- Chủ tịch công đoàn các xí nghiệp trực thuộc.

- Văn phòng Công ty.

 - Căn cứ quyết định số 2306 ngày 06 tháng 7 năm 2021 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH 1TV ĐTPT chè Nghệ An.

 - Căn cứ danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phần ưu đãi đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2019 đã được phê duyệt.

                 Công ty thông báo việc bán cổ phần ưu đãi cho người lao động như sau:

  1. Về mệnh giá cổ phần: 10.000đ/cổ phiếu.
  2. Người lao động được ưu đãi mua với giá 6.000đ/ cổ phiếu.
  3. Số cổ phần được mua và danh sách người lao động được mua (Có chi tiết kèm theo của từng xí nghiệp).
  4. Thu tiền cổ phần:
  • Các xí nghiệp, văn phòng công ty căn cứ số cổ phần được mua theo danh sách người lao động tiến hành thu tiền mua cổ phần ưu đãi của người lao động trước ngày 20 tháng 7 năm 2021.
  • Ngay sau khi hết thời điểm mua cổ phần nói trên các xí nghiệp, văn phòng công ty tổng hợp danh sách số lao động đã mua cổ phần, số lao động không mua. Tổng số tiền thu được nạp về Công ty.
  1. Hạn chế chuyển nhượng: 3 năm kể từ thời điểm mua cổ phần.
  2. Giao phòng kế toán, phòng tổ chức hành chính công ty phối hợp các Xí nghiệp hướng dẫn cụ thể việc thu và nạp tiền cổ phần ưu đãi đối với người lao động đảm bảo theo phương án đã phê duyệt.

Đây là chính sách ưu đãi đối với người lao động khi cổ phần hóa vì vậy yêu cầu giám đốc các Xí nghiệp, tổ chức công đoàn thông báo rộng rãi đến tận người lao động để đảm bảo quyền lợi người lao động theo quy định của Nhà nước.

Nhận được thông báo này, Giám đốc và Chủ tịch công đoàn các Xí nghiệp triển khai kịp thời đúng tiến độ.

 

Nơi nhận:

-          Như trên

-          Lãnh đạo Công ty

-          Các phòng ban cty

-         Lưu VP – Kế toán

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

Upload

Tin tức khác:
THÔNG BÁO Nghị quyết Hội đồng Quản trị và Công bố thông tin bất thường (6/5/2022)
THÔNG BÁO Về việc chốt danh sách Cổ Đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2022 (6/5/2022)
Giấy phép đăng ký kinh doanh mới: Công ty Cổ phẩn Tổng công ty chè Nghệ An (15/4/2022)
Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An (13/8/2021)
Thông báo về việc thu tiền Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động (6/7/2021)
Thu hoạch, bảo quản và chế biến chè xanh an toàn (6/7/2021)
Khẳng định thương hiệu trên bước đường hội nhập (13/4/2012)
Để cây chè phát triển bền vững (16/3/2012)
Giống chè làm giàu cho trung du xứ Nghệ (16/3/2012)
Phát huy thế mạnh cây công nghiệp (16/3/2012)
Chè Nghệ An (16/3/2012)
Sản xuất chè theo hướng VietGAP (16/3/2012)
VietGAP với cam Vinh và chè xanh (16/3/2012)
Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm chè Nghệ An trên thị trường xuất khẩu (16/3/2012)
Mở rộng vùng chè chất lượng cao ở Nghệ An (16/3/2012)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ - 02383 518789

Kinh doanh - 02383 518789
Hôm nay: 17 | Tất cả: 22,960
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An
Địa chỉ: Số 376 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
Điện thọai: +84 2383 518789 - Fax: +84 2383 851242
Email: Sales.natea@gmail.com; Sales@ngheantea.com.vn
Website: http://ngheantea.com.vn
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An