Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An Email: Sales.natea@gmail.com | Hotline: 02383518789
VĂN BẢN
THÔNG BÁO V/v: Mời nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An khi thực hiện cổ phần hóa
Tin đăng ngày: 8/7/2021 - Xem: 103
 

         UBND TỈNH NGHỆ AN

CÔNG TY TNHH MTV ĐTPT

CHÈ NGHỆ AN

Số: 79/TB CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 9 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO        

V/v: Mời nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An khi thực hiện cổ phần hóa

 

      Căn cứ:

 • Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thành lập Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An;
 • Quyết định số 6106/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An;
 • Quyết định số 256/QĐ-CT ngày 22/12/2017 của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An về việc thành lập Ban triển khai thực hiện chủ trương cổ phần hóa Công ty;
 • Công văn số 226-CV/CT ngày 04/01/2018 của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An về việc cử cán bộ tham gia tổ giúp việc để thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An;
 • Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 26/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển chè Nghệ An;
 • Công văn số 9413/UBND-TH ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thay đổi thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp các công ty nông nghiệp;
 • Quyết định số 4548/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An để cổ phần hóa.
 • Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về phê duyệt Phương án sử dụng lao động khi thực hiện chuyển Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển chè Nghệ An thành Công ty cổ phần;
 • Chứng thư thẩm định giá số 552-20/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 21/12/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ban hành, làm căn cứ xác định giá khởi điểm cổ phần khi bán đầu giá cổ phần lần đầu.
 • Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 06/07/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV ĐTPT Chè Nghệ An.

     

     

      Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An xin trân trọng thông báo mời Quý nhà đầu tư quan tâm hợp tác và đầu tư dưới hình thức là Nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An, với các nội dung như sau:

 1. Thông tin giới thiệu về Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An:
  • Thông tin chung:

-       Tên tiếng Việt

:

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN

-       Tên viết bằng tiếng nước ngoài

:

NGHE AN TEA DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED

-       Tên Công ty viết tắt

:

Công ty TNHH MTV ĐTPT Chè Nghệ An

-       Trụ sở chính

:

Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

-  Vốn điều lệ theo sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2019 (Đã làm tròn)

-       Vốn điều lệ dự kiến CTCP

:

 

 

:

17.419.330.000 đồng

 

 

34.155.550.000 đồng

-       Điện thoại

:

02383851170

-       Fax

:

02383851242

-       Mã số thuế

:

2900326223

-       Website

:

ngheantea.com.vn

-       Email

:

natea@hn.vnn.vn

-       Người đạitheo pháp luật

:

Ông Hồ Viết An – Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc

-       Chủ sở hữu

:

UBND tỉnh Nghệ An

-       Logo Công ty

:

 
 • Lĩnh vực hoạt động:

-     Trồng cây chè và chế biến, kinh doanh các sản phẩm chè;

-     Ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông – công nghiệp để trồng, chăm sóc, đầu tư, thu hoạch, bảo quản, chế biến chè;

-    Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.

 1. Mục đích lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

-     Huy động vốn của các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, qua đó phát triển thương hiệu “Chè Nghệ An”, đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới.

-     Thu về Ngân sách Nhà nước khoản vốn để đầu tư cho các dự án, ngành nghề quan trọng khác; thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

 1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:
  • Tiêu chí chung:
 • Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.
 • Có cam kết bằng văn bản về việc tham gia cổ đông chiến lược theo quy định hiện hành.
  • Tiêu chí cụ thể:
 1. Về năng lực, kinh nghiệm hoạt động:

 Có ít nhất 5 năm hoạt động trong các lĩnh vực sau:

- Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo liên kết chuỗi từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

- Có thương hiệu về chế biến nông sản và tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm.

 1. Về năng lực tài chính:

- Vốn chủ sở hữu tối thiểu (theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2020) từ 500 tỷ đồng trở lên.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm liền kề (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, năm 2020) có lãi, không có lỗ lũy kế.

- Không có nợ đọng thuế, không nợ đọng BHXH; không nợ quá hạn các tổ chức tín dụng.

 1. Đảm bảo thực hiện các nội dung yêu cầu sau:

- Tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian ít nhất 03 năm kể từ thời điểm chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược.

- Không chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn ba năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

- Gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và có Phương án hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa trong việc chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; đầu tư chế biến và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Không thực hiện các giao dịch gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Thực hiện nghĩa vụ bồi thường khi vi phạm cam kết đã ký với mức bồi thường xác định theo thiệt hại thực tế và quyền định đoạt của Nhà nước đối với toàn bộ số lượng cổ phần nhà đầu tư chiến lược mua.

 1. Thông tin về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược:
 • Số lượng nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phần: Không giới hạn số nhà đầu tư.
 • Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng.
 • Cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược: 495.255 cổ phần, chiếm 14,50% vốn điều lệ Công ty cổ phần.
 • Giá bán: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021
 • Phương thức bán: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017.
 • Hạn chế chuyển nhượng: Ba năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp
 1. Quyền lợi và nghĩa vụ khi trở thành nhà đầu tư chiến lược:

      Nhà đầu tư chiến lược được hưởng các quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần.

 1. Hồ sơ đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược
 2. a) Đơn đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược (Phụ lục 01).
 3. b) Cam kết bằng văn bản (có chữ ký của người có thẩm quyền) (Phụ lục 02) về việc:

- Tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian ít nhất 03 năm kể từ thời điểm chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược.

- Không chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn ba năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

- Gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và có Phương án hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa trong việc chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; đầu tư chế biến và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Không thực hiện các giao dịch gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Thực hiện nghĩa vụ bồi thường khi vi phạm cam kết đã ký với mức bồi thường xác định theo thiệt hại thực tế và quyền định đoạt của Nhà nước đối với toàn bộ số lượng cổ phần nhà đầu tư chiến lược mua..

Trường hợp không thực hiện đúng các cam kết nêu trên, gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải cam kết chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành.

 1. c) Hồ sơ giới thiệu về nhà đầu tư gồm:

- Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển công ty.

- Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty.

- Các tài liệu chứng minh có ít nhất 5 năm hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức sản xuất nông nghiệp theo liên kết chuỗi từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, có thương hiệu về chế biến nông sản và tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm, bao gồm:

+ Hợp đồng kinh tế trong vòng tối thiểu 05 năm (Từ năm 2016 đến năm 2020) trong các lĩnh vực tổ chức sản xuất nông nghiệp theo liên kết chuỗi từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm  (Tối thiểu 01 Hợp đồng/Năm)

+ Bảng kê sơ lược số lượng cơ sở sản xuất/đại lý/chi nhánh/cửa hàng ... trong vòng tối thiểu 05 năm (Từ năm 2016 đến năm 2020) chứng minh Nhà đầu tư có thương hiệu về chế biến nông sản và tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm.

+ Các tài liệu chứng minh khác (nếu có).

- Hồ sơ pháp lý:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (bản sao công chứng),

+ Điều lệ công ty hiện hành (sao y bản chính).

+ Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu từ Cục Sở Hữu Trí tuệ (bản sao công chứng)

     - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2 năm gần nhất (2019,2020) (bản sao công chứng)

- Xác nhận của cơ quan thuế về không có nợ đọng thuế đến 31/12/2020.

- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về không có nợ đọng BHXH đến 31/12/2020.

- Xác nhận của các tổ chức có quan hệ tín dụng, về không có nợ quá hạn đến 31/12/2020.

- Bản đề xuất phương án sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa (2021,2022,2023) của Công ty cổ phần.

 • Lưu ý:
 • Trong thời gian quy định, nhà đầu tư không nộp đủ các hồ sơ nêu trên sẽ không được xét để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.
 • Nhà đầu tư có trách nhiệm giải trình về nội dung các tài liệu trong hồ sơ đã nộp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An khi có yêu cầu.
 • Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu trong hồ sơ đã nộp.
 1. Thời gian, địa điểm Nhà đầu tư chiến lược nộp hồ sơ đăng ký:

7.1       Thời gian nộp hồ sơ đăng ký của Nhà đầu tư chiến lược: 

   Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 09/7/2021 đến 26/7/2021 (Sáng từ 07h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00 các ngày làm việc).

7.2       Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký và địa chỉ liên lạc:

            Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ, được đựng trong phong bì/thùng tài liệu niêm phong về: Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An

            Địa chỉ: Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ                                 An, Việt Nam.

   Điện thoại: (0238) 3851170                    Fax: (0238) 3851242

 1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt cọc:

                        Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 20% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm phê duyệt trong phương án CPH (25.708 đồng/cổ phần) bằng đồng Việt Nam (nộp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An) hoặc hoàn thành việc ký quỹ, có bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước 16 giờ 00 phút ngày 02 tháng 8 năm 2021.

                        Thông tin chuyển khoản như sau:

Người thụ hưởng:

Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An

Tài khoản số

030077428484

Tại:

Ngân hàng Sacombank – Phòng Giao dịch Quán Bánh - Chi nhánh Nghệ An.

Nội dung nộp/chuyển tiền: Ghi rõ “Nộp tiền đặt cọc mua …… cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An của nhà đầu tư… (tên nhà đầu tư)

Nhà đầu tư chịu chi phí nộp tiền và tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi, không làm phát sinh bất cứ nghĩa vụ phạt hay bồi thường đối với các bên liên quan trong mọi trường hợp.

 1. Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc:

          Nhà đầu tư có tham gia đăng ký mua cổ phần làm nhà đầu tư chiến lược, đã nộp cọc nhưng không được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An sẽ hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí chuyển tiền (nếu có).

 1. Các nội dung khác:

          Nhà đầu tư chiến lược có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và liên hệ theo các địa chỉ như sau:

          - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An (Thường trực Ban chỉ đạo CPH tại doanh nghiệp):

Địa chỉ: Số 129, Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238) 3 835 993                                 Fax: (0238) 3 835 993

Liên hệ: Ông Hoàng Trọng Kỷ - PP.TCCB Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An  

Di động: 091 224 6978

      -    Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An

            Địa chỉ: Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ                                   An, Việt Nam.

  Điện thoại: (0238) 3851170                                   Fax: (0238) 3851242

  Liên hệ: Bà Trần Thị Linh  – Phòng tổ chức hành chính Công ty.              

            Di động: 0987996727

  Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

 - UBND tỉnh Nghệ An (để b/c);

 - Ban Chỉ đạo CPH (để b/c);

  - Ban triển khai CPH Công ty;

 

              TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                                     

 

PHỤ LỤC 01

 

Tên Công ty …

Số: …………………

V/v: đăng ký tham gia Nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     …….., ngày…..tháng ……năm 2021

 

               Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An

 

Công ty ...................... xin gửi tới Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An lời chào trân trọng và hợp tác. 

Tôi/Chúng tôi được biết Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An đang thực hiện cổ phần hóa và chào bán 495.255 cổ phần tương đương 14,50% vốn điều lệ của Công ty cổ phần cho đối tượng là Nhà đầu tư chiến lược.

Tôi/Chúng tôi nhận thấy đáp ứng đầy đủ quy định về tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt. Tôi/Chúng tôi bày tỏ mong muốn trở thành Nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An.

Số cổ phần Tôi/Chúng tôi đăng ký mua là: ……. cổ phần (Bằng chữ: …………………………………………………………. cổ phần)

Tương đương ……………..% vốn điều lệ dự kiến của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

Một số thông tin chính về Tôi/Chúng tôi như sau:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:...........................................................................................

Tên Giao dịch: ...............................................................................................................

Số ĐKKD: ………………          Cấp ngày: …………  Nơi cấp: ………………

Trụ sở chính:...................................................................................................................

Điện thoại: ......................................................................................................................

Fax:...................................................................................................................................

Email:...............................................................................................................................

Người đại diện pháp luật:..............................................................................................

 

Số CMND:…………Ngày cấp: ………………….Nơi cấp.......................................

Tôi/Chúng tôi xin được gửi tới Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An hồ sơ đăng ký làm Nhà đầu tư chiến lược để Quý Công ty có thêm cơ sở xem xét và lựa chọn.

Tôi/Chúng tôi cam kết có trách nhiệm giải trình về nội dung các tài liệu trong hồ sơ đã nộp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An khi có yêu cầu Đồng thời, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu trong hồ sơ đã nộp.

Trân trọng cảm ơn

 

 

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 02

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

 

BẢN CAM KẾT

V/v: Tham gia làm nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An

 

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:...........................................................................................

Tên Giao dịch:..................................................................................................................

Số ĐKKD: ……………… Cấp ngày: …………   Nơi cấp: .......................................

Trụ sở chính:.....................................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................................................................

Fax:....................................................................................................................................

Email:.................................................................................................................................

Người đại diện pháp luật:...............................................................................................

Số CMND:…………Ngày cấp: ………………….Nơi cấp.........................................

Qua tìm hiểu, Tôi/Chúng tôi được biết Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An đang trong quá trình cổ phần hóa và tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Nếu trở thành nhà đầu tư chiến lược của Công ty, bằng văn bản này, Tôi/chúng tôi xin cam kết:

- Tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian ít nhất 03 năm kể từ thời điểm chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược.

- Không chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn ba năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

- Gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và có Phương án hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa trong việc chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; đầu tư chế biến và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Không thực hiện các giao dịch gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Thực hiện nghĩa vụ bồi thường khi vi phạm cam kết đã ký với mức bồi thường xác định theo thiệt hại thực tế và quyền định đoạt của Nhà nước đối với toàn bộ số lượng cổ phần nhà đầu tư chiến lược mua.

 

Trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết nêu trên, gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp thì Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng cám ơn.

 

……., ngày … tháng … năm 2021

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, đóng dấu

và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 `Tải file tại đây: https://drive.google.com/file/d/1eI3EhZ4XeJSeTvnI1yLP9adwx7fENsRR/view?usp=sharing

 

Văn bản khác:
Quyết định về phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển chè Nghệ An (9/7/2021)
THÔNG BÁO V/v: Mời nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An khi thực hiện cổ phần hóa (8/7/2021)
Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phẩn lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An (8/7/2021)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ - 02383 518789

Kinh doanh - 02383 518789
Hôm nay: 58 | Tất cả: 8,162
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An
Địa chỉ: Số 376 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
Điện thọai: +84 2383 518789 - Fax: +84 2383 851242
Email: Sales.natea@gmail.com; Sales@ngheantea.com.vn
Website: http://ngheantea.com.vn
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An