Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An Email: Sales.natea@gmail.com | Hotline: 02383518789
VĂN BẢN
Danh mục các băn bản liên quan chuẩn bị cho đại hội Cổ đông sắp tới
Tin đăng ngày: 6/12/2021 - Xem: 741
 

01. Đơn đề cử ban kiểm soát https://docs.google.com/document/d/1-YFXfgyn4r7hEjtjcJGO4tV4v4Xpw0-F/edit

02. Đơn đề cử HĐQN https://docs.google.com/document/d/18o9BUnTbqkSL-7quyUmosVu1-JVEJSQj/edit

03. Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ https://docs.google.com/document/d/1N2Vgf__Ly_c9m3ErM5rkrEJMQ2DKZbMR/edit

04. Thông báo mời tham dự ĐHCĐ https://docs.google.com/document/d/1kizZ16PTv0C7bmBnpdfE-g9w1mset1Tg/edit

05. Quy chế tổ chức ĐHĐ CĐ https://docs.google.com/document/d/1hNhnQTVixeBz1FOiwa8KibnoFJVnqX8c/edit

06. Đơn ứng cử HĐQT https://docs.google.com/document/d/11d1jO7uH8JanTa-gK2H94nzJAYSDuccf/edit

07. Đơn ứng cử BKS https://docs.google.com/document/d/15Sc1jWJ2vw6cfAUDTQUBbVDfM_3pVqV2/edit

08. Phiếu lấy ý kiến dự thảo điều lệ https://docs.google.com/document/d/15-lppZQlzp7wvUv98H7egsM1XsB_ASo7/edit

09. Sơ yếu lý lịch HĐQT-BKS https://docs.google.com/document/d/1Y1fFVczQPRgt5nGs8M6DRg4rz80auTDb/edit

10. Giấy Ủy quyền tham dự https://docs.google.com/document/d/1fRmxR7idRP7LAu_prZUcMAgDUtd0aRxB/edit

11. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS https://docs.google.com/document/d/1ap5KQioupNUBI5yuLv5JnDw5MH_sibnz/edit

12. Công văn gửi các Cổ đông https://docs.google.com/document/d/1D5k2Ls7Ivmb_g_5GIGj2QxTCPW-GNGyh/edit

13.  Phụ lục đính kèm giấy ủy quyền https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iz00OwmbtWMNTeCA9FfsDHJrEkaSlZDm/edit#gid=1563603842

14. Dự thảo điều lệ https://docs.google.com/document/d/1j6k2VzokJogUTCX8WMb6X3byQ7ZScXn9/edit#heading=h.gjdgxs

Mọi thông tin liên quan xin gọi về phòng TCHC theo số: 02383 851170 hoặc số 0987996727 gặp đồng chí Linh để được tiếp nhận và giải đáp.

 

 

Văn bản khác:
Danh mục các băn bản liên quan chuẩn bị cho đại hội Cổ đông sắp tới (6/12/2021)
Quyết định về phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển chè Nghệ An (9/7/2021)
THÔNG BÁO V/v: Mời nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An khi thực hiện cổ phần hóa (8/7/2021)
Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phẩn lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An (8/7/2021)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ - 02383 518789

Kinh doanh - 02383 518789
Hôm nay: 78 | Tất cả: 78,756
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 

Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An
Địa chỉ: Số 376 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An
Điện thọai: +84 2383 518789 - Fax: +84 2383 851242
Email: Sales.natea@gmail.com; Sales@ngheantea.com.vn
Website: http://ngheantea.com.vn
Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An